školní rok: 2015/2016 kód: A3

Chemická olympiáda

kategorie:

Pardubice

Stav: uzavřeno
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Soňa Petridesová
Místo konání: SPŠCH Pardubice
Termín přihlášek: 22.02.2016
Termín konání: 07.03.2016
Prezence: 8:30

web chemické olympiády

Informace k soutěžím:

                Od školního roku 2015/2016 organizátor soutěže, popř. pověřený učitel, zaregistruje školní kolo do přihlašovacího systému prostřednictvím koordinátora soutěží, kterého jmenuje ředitel školy a který má přístupové heslo do systému. Účastníky školního kola zapíše na portál:
http://souteze.ccvpardubice.cz/. Zde uvede požadované údaje o konání školního kola a nominované soutěžící.

                Organizátor okresního kola převezme nejúspěšnější žáky/studenty z každé kategorie na základě postupového klíče a propozic dané soutěže. Je důležité, aby nejpozději 10 dnů před konáním vyššího kola byla uvedena jména a příjmení nominovaných na webových stránkách http://souteze.ccvpardubice.cz. Do okresního/krajského kola nebudou moci být přijati žáci školy, která své žáky nenominovala přes webovou stránku do termínu uzávěrky přihlášek. Informace o vybraných postupujících do okresního i krajského kola opět najdete na uvedeném portále, kde budou i další potřebné informace. Písemná pozvánka již nebude dětem ani škole rozesílána.

                Od školního roku 2015/2016 je komunikace organizátorů školního kola a okresního/krajského kola vedena přes webovou stránku Informační systém soutěží a přehlídek MŠMT - https://souteze.ccvpardubice.cz/ . Na této stránce jsou zveřejňovány informace k realizaci školních kol (propozice, pokyny, zadání, řešení, pozvánka, aj.), z nichž některé jsou přístupné pouze registrovaným školám, které mají založeno školní kolo dané soutěže.  

                Školní koordinátor soutěží, který má přístupové údaje do systému soutěží, by měl koordinovat aktivity organizátora školního kola – založení školního kola, vložení výsledků školního kola, nominaci úspěšných řešitelů do okresního/krajského kola, stažení seznamu soutěžících – prezenční listiny. Uvedení žáka v seznamu soutěžících vyššího kola je signálem pro vysílající školu, že je daný žák na soutěž pozván.

Přiložené soubory

Soutěžící

Jméno
1.
postup
Hortlík Štěpán
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
2.
postup
Křišťanová Magdalena
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
3.
postup
Herink Ondřej
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
4. Čičmancová Jitka
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
5.
postup
Pozděna Tomáš
Základní škola Pardubice, Štefánikova 448
6. Koreček Václav
Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
7. Bulvová Barbora
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
8. Konečná Zuzana
Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
9. Doležal Zdeněk
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
10. Marešová Štěpánka
Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice
11. JOUKL Martin
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590
12. Ženka Martin
Základní škola Pardubice, Štefánikova 448
13. Prokop Matěj
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
14. Křemenáková Eliška
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
15. Tlustošová Viktorie
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
16. Kučera Petr
Základní škola Pardubice - Dubina, Erno Košťála 870
17. Kovárník Petr
Základní škola Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283
18. Jaselská Marie
Základní škola Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283
19. Marek Adam
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
20. Mašín Marek
Základní škola Pardubice - Dubina, Erno Košťála 870
21. Jagob Johannes
Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
22. Turociová Kristýna
Základní škola Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283
23. Hejná Aneta
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
24. Bačinová Pavla
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
25. Němeček David
Základní škola Pardubice - Svítkov, Školní 748
Logo Pardubického kraje