školní rok: 2015/2016 kód: A3

Chemická olympiáda

kategorie:

kategorie: A

pro žáky 3. a 4. ročníků středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 05.12.2015 26.11.2015 Univerzita Pardubice, Studentská 573 - Stavařov, fakulta chemicko-technologická
Logo Pardubického kraje