školní rok: 2015/2016 kód: A 1

Matematická olympiáda

kategorie:

Pardubice

Stav: uzavřeno
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Soňa Petridesová
Odborný garant kola: PaedDr. Jana Pokorná
Místo konání: ZŠ Štefánikova 448, Pardubice
Termín přihlášek: 12.01.2016
Termín konání: 19.01.2016
Prezence: 8:00

web matematické olympiády

Organizační pokyny

 Diplomy a ceny za první tři místa budou předány na slavnostním vyhodnocení, které se uskuteční na ZŠ Štefánikova 31.5.2016 od 9:00h.

 

Postup při určování pořadí soutěžících MO 

Pořadí soutěžících muselo být stanoveno tak, aby neexistovala „dělená pořadí“. Proto mimo součtu bodů – při rovnosti bodů - rozhodovala další kritéria:

1. bodové zisky každého soutěžícího v jednotlivých úlohách zapíšeme v nerostoucím pořadí, jako čtyřmístná čísla (např. 6653).

 2. v případě rovnosti součtu i těchto čísel rozhodly body ze školního kola.

Další důležité pokyny:

V letošním školním roce organizátor soutěže (učitel) zaregistruje školní kolo do přihlašovacího systému prostřednictvím koordinátora soutěží, kterého jmenuje ředitel školy a který má přístupové heslo do systému. Účastníky školního kola zapíše na portál:
http://souteze.ccvpardubice.cz/
Zde uvede požadované údaje o konání školního kola a soutěžících. Organizátor okresního kola převezme nejúspěšnější
žáky/studenty z každé kategorie. Informace o vybraných postupujících do okresního i krajského kola opět najdete na
uvedeném portále, kde budou i další potřebné informace. Písemná pozvánka již nebude dětem ani škole rozesílána.

Soutěžící

Jméno
1.
postup
Cach Ondřej
Základní škola Pardubice - Polabiny, Družstevní 305
2.
postup
Němeček David
Základní škola Pardubice - Svítkov, Školní 748
3.
postup
Vacek Jaroslav
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
4.
postup
Filip Petr
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
5.
postup
Konečná Zuzana
Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
6.
postup
Král Petr
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
7.
postup
Nerad Matouš
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
8.
postup
Šafr Štěpán
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
9.
postup
Dvořák Jakub
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
10.
postup
Čičmancová Jitka
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
11. Klíma Petr
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
12. Neradová Sylva
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
13. Sakař Jakub
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
14. Formánek Matěj
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
15. Hron Pavel
Základní škola Pardubice - Polabiny, Družstevní 305
16. Knotek Josef
Základní škola Pardubice - Polabiny, Družstevní 305
17. Novotný Lukáš
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
18. Prokop Matěj
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
19. Vojtíšková Viktorie
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
20. Šípová Eliška
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
21. Bauer Lukáš
Základní škola Pardubice - Polabiny, Družstevní 305
22. Jindrová Alexandra
Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
23. Křepelka Pavel
Základní škola Pardubice - Polabiny, Družstevní 305
24. Králíčková Magda
Základní škola Pardubice - Polabiny, Družstevní 305
25. Vebrová Hana
Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
Logo Pardubického kraje