školní rok: 2015/2016 kód: A 1

Matematická olympiáda

kategorie:

kategorie: Z8

určená pro žáky 8. ročníků základních škol a 3. ročníků osmiletých gymnázií a 1. ročníků šestiletých gymnázií

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika Soutěž nemá v dané kategorii celostátní kolo.
Pardubický kraj Soutěž nemá v dané kategorii krajské kolo.
Chrudim 05.04.2016 29.03.2016 DDM Chrudim, Palackého 418, 537 01 Chrudim
Pardubice 05.04.2016 29.03.2016 ZŠ Štefánikova 448, Pardubice
Svitavy 05.04.2016 28.03.2016 Gymnázium A. Jiráska, T. G. Masaryka 590, Litomyšl
Ústí nad Orlicí 05.04.2016 29.03.2016 ZŠ Komenského, Komenského 11, Ústí nad Orlicí
Logo Pardubického kraje