školní rok: 2019/2020 kód: A 12

Soutěž v jazyce francouzském

kategorie: SŠ II

V návaznosti na opatření přijatá v souvislosti se šířením koronaviru a uzavřením škol všech stupňů, byl zrušen termín krajského i ústředního  kola !!!

 

určená žákům 1.-3. ročníků všech typů středních škol, jejichž délka studia francouzštiny přesáhla 3 roky a délka týdenní výuky (včetně konverzace, příp. mimoškolní výuky) přesahuje 12 hodin

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Logo Pardubického kraje