Seznam soutěží

název:

Celkem: 22 |< << 1 >> >| 1/1 Položek na stránce:

Kód Soutěž Kategorie
A 1 Astronomická olympiáda AB CD EF GH
A 2 Biologická olympiáda A B C D
A 3 Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ SOŠ
A 4 Dějepisná olympiáda
A 5 Fyzikální olympiáda A B C D E F G
A 6 Chemická olympiáda A B C D E
A 7 Matematická olympiáda A B C P Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
A 8 Matematický klokan Benjamín Cvrček Junior Kadet Klokánek Student
B 17 Mistrovství republiky v grafických předmětech Korektury textu Psaní na klávesnici
A 9 Olympiáda v českém jazyce
A 10 Olympiáda v německém jazyce I. A I. B II. A II. B II. C III. A III. B
B 19 Přírodovědný klokan Junior Kadet
A 11 Pythagoriáda ZŠ 5 ZŠ 6 ZŠ 7 ZŠ 8
A 12 Soutěž v anglickém jazyce I. A I. B II. A II. B III. A III. B III. C
A 13 Soutěž v jazyce francouzském SŠ B1 SŠ B2 ZŠ A1 ZŠ A2
A 14 Soutěž v jazyce latinském A B
A 15 Soutěž v jazyce španělském SŠ I SŠ II SŠ III
B 21 Soutěž v programování Programovací jazyky mládež Programovací jazyky žáci Programování mikrořadičů Programování webu
A 16 Soutěž v ruském jazyce SŠ I SŠ II SŠ III ZŠ a VG
A 17 Středoškolská odborná činnost
A 18 Turnaj mladých fyziků
A 19 Zeměpisná olympiáda A B C D

Celkem: 22 |< << 1 >> >| 1/1 Položek na stránce:

Logo Pardubického kraje