školní rok: 2019/2020 kód: A 12

Soutěž v jazyce francouzském

kategorie: ZŠ/VG I.

V návaznosti na opatření přijatá v souvislosti se šířením koronaviru a uzavřením škol všech stupňů, byl zrušen termín krajského i ústředního  kola !!!

 

určená žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny nepřesáhla 3 roky a délka týdenní výuky (včetně konverzace, příp. mimoškolní výuky) nepřesahuje 12 hodin

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Logo Pardubického kraje