školní rok: 2019/2020 kód: A 12

Soutěž v jazyce francouzském

kategorie: ZŠ/VG II.

určená žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny přesáhla 3 roky a délka týdenní výuky (včetně konverzace, příp. mimoškolní výuky) přesahuje 12 hodin

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 18.03.2020 06.03.2020 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Logo Pardubického kraje