školní rok: 2019/2020 kód: A 12

Soutěž v jazyce francouzském

Typ soutěže: předmětové

A 12) Soutěž v jazyce francouzském (49. ročník) – pro žáky žákladních a středních škol

4 kategorie dle typu školy a délky studia  ZŠ/VG I., ZŠ/VG II., SŠ I., SŠ II. - Š (2/2020), K (3/2020), Ú (4/2020)

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie ZŠ/VG I,  ZŠ/VG II.), bodová skupina 3. Zařazeno do programu Excelence  SŠ (kategorie SŠ I., SŠ II.), bodová skupina 2.

Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 775 878 691, e-mail: steflova@nidv.cz, www.talentovani.cz

 

UPOZORNĚNÍ:

žádné z kategorií se NEMŮŽE účastnit žák, který

a) pobýval během 2.st. ZŠ a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než 6 měsíců nepřetržitě

b) v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném jazyce - například navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce; 

Logo Pardubického kraje