školní rok: 2015/2016 kód: A3

Chemická olympiáda

kategorie:

Pardubický kraj

Stav: uzavřeno
Úroveň: krajské
Organizační garant kola: Soňa Petridesová
Odborný garant kola: MUDr. Ing. Zdeněk Bureš
Místo konání: Univerzita Pardubice, Studentská 573 - Stavařov, fakulta chemicko-technologická
Termín přihlášek: 11.04.2016
Termín konání: 23.04.2016
Prezence: 8:30

web chemické olympiády

Výběrový klíč: nominovaní vítězové školních kol a dále dle počtu bodů

Přiložené soubory

Soutěžící

Jméno
1. Hanzl Lukáš
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
2. Rejzková Anna
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
3. Košťálková Julie
Gymnázium Vysoké Mýto
4. Čapková Hedvika
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
5. Zach František
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
6. Kloz Martin
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
7. Mooz Petr
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
8. Cabalková Denisa
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
9. Dobrovolná Tereza
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291
10. Horálek Vlastimil
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
11. Kolman Lukáš
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
12. Bečičková Gabriela
Gymnázium Vysoké Mýto
13. Tovtík Radek
Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113
14. Kudláčková Ivana
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
15. Nadhajská Hana
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
Logo Pardubického kraje