školní rok: 2015/2016 kód: A 1

Matematická olympiáda

kategorie:

Pardubice

Stav: uzavřeno
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Soňa Petridesová
Odborný garant kola: PaedDr. Jana Pokorná
Místo konání: ZŠ Štefánikova Pardubice
Termín přihlášek: 29.03.2016
Termín konání: 05.04.2016
Prezence: 8:00

web matematické olympiády

Vyhodnocení proběhne do 11. dubna a výsledky budou k dispozici na portále soutěží do 15. dubna.

 Diplomy a ceny za první tři místa budou předány na slavnostním vyhodnocení, které se uskuteční na ZŠ Štefánikova 31.5.2016 od 9:00h.

 

 

Postup při určování pořadí soutěžících MO 

Pořadí soutěžících  - rozhodovala další kritéria:

1. bodové zisky každého soutěžícího v jednotlivých úlohách zapíšeme v nerostoucím pořadí, jako trojmístná čísla (např. 653).

 2. v případě rovnosti součtu i těchto čísel rozhodly body ze školního kola.

 

 

 

Další pokyny:

V letošním školním roce organizátor soutěže (učitel) zapíše školní kolo do přihlašovacího systému prostřednictvím koordinátora soutěží, kterého jmenuje ředitel školy a který má přístupové heslo do systému. Účastníky školního kola zapíše na portál:
http://souteze.ccvpardubice.cz/
Zde uvede požadované údaje o konání školního kola a soutěžících. Organizátor okresního kola převezme nejúspěšnější
žáky/studenty z každé kategorie. Informace o vybraných postupujících do okresního i krajského kola opět najdete na
uvedeném portále, kde budou i další potřebné informace. Písemná pozvánka již nebude dětem ani škole rozesílána.

Soutěžící

Jméno
1. Novotná Mariana
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
2. Vinklárková Klára
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
3. Komárek Aleš
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
4. Knížková Veronika
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
5. Provazník Pavel
Základní škola Pardubice, Štefánikova 448
6. Brožíková Barbora
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
7. Švestková Pavlína
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
8. Vasili Anastasia
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
9. Hemerková Nikola
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
10. Janková Aneta
Základní škola Pardubice - Dubina, Erno Košťála 870
11. Tichý David
Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice
12. Školoudiková Hana
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
13. Kostka Vojtěch
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
14. Belej David
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
15. Hvížďala Jan
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
16. Mach Martin
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
17. Volhejn Jan
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
18. Švec Jakub
Základní škola Pardubice, Štefánikova 448
19. Kovář Šimon
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
20. Licek Filip
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590
21. Vopelková Sára
Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice
22. Hodná Anna
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
23. Sarauerová Marie
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
24. Slánský Šimon
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590
25. Spěvák Pavel
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590
26. Bačinová Lucie
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
27. Janko Josef
Základní škola Pardubice, Staňkova 128
28. Kala Richard
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
29. Sádovský Jan
Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
30. Červenka Filip
Základní škola Pardubice, Staňkova 128
Logo Pardubického kraje