školní rok: 2017/2018 kód: A8

Zeměpisná olympiáda

kategorie:

kategorie: D

určená pro 1.-4. ročník všech typů středních škol, 5.až 8. ročník osmiletých gymnázií a 3. až 6. ročník šestiletých gymnázií

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika 23. a 24.4.2018
Pardubický kraj 28.03.2018 09.03.2018 DDM Beta Pardubice - přísálí ABC klub
Chrudim 20.02.2018 15.02.2018 DDM Chrudim
Pardubice 20.02.2018 06.02.2018 DDM Beta Pardubice - ABC klub
Svitavy 20.02.2018 13.02.2018
Ústí nad Orlicí 20.02.2018 31.01.2018 ZŠ Libchavy
Logo Pardubického kraje