školní rok: 2017/2018 kód: A8

Zeměpisná olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 8) Zeměpisná olympiáda (20. ročník) – 4 věkové kategorie

ZŠ A,B (6. roč.), B (7. roč.) – Š (do 31. 1. 2018), O (20. 2. 2018), K (28. 3. 2018)

ZŠ C (8. – 9. roč.), SŠ D – Š (do 31. 1. 2018), O (20. 2. 2018), K (28. 3. 2018), Ú (23. a 24. 4.

2018)

Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Jelen, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, Albertov 6, 128 43 Praha 2, tel. 221 951 351, mob. 728 368 944, e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz  www.zemepisnaolympiada.cz

Logo Pardubického kraje