školní rok: 2017/2018 kód: A8

Zeměpisná olympiáda

kategorie:

Pardubice

Stav: uzavřeno
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Jana Línková
Odborný garant kola: Mgr. Libuše Němcová
Místo konání: DDM Beta Pardubice - ABC klub
Organizátor kola: Dům dětí a mládeže BETA Pardubice, IČ 72051159
Termín přihlášek: 06.02.2018
Termín konání: 20.02.2018
Prezence: 8,00-9,00

 

Ze všech třetích míst v kategorii D postupuje do krajského kola s nejvyšším počtem bodů Jindřich Horák.

 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ PRO OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY:

• psací potřeby (propisovací tužka, obyčejná tužka)

• trojúhelník nebo pravítko

• kalkulačka (ne v mobilním telefonu)

• čistý papír na výpočty

 

• pro část   1) práce s atlasem je možné používat pouze následující typy atlasů:

• Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2017, 4. vydání, 184 s.

• Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2015, 4. dotisk, 3. vydání. 176 s.

• Školní atlas světa. Kartografie Praha, a. s. 2011, 3. vydání. 176 s.

• pro část   2) písemný test geografických znalostí není přípustné používat jakýkoli atlas.

• pro část   3) praktická část je možné v kategoriích A, B, C používat stejné atlasy jako pro část 1) práce

s atlasem.

V kategorii D není přípustné používat jakýkoliv atlas.

 

Soutěžící

Jméno
1.
postup
Kacetl Kryštof
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
2.
postup
Vykydal Marek
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449
3.
postup
Horák Jindřich
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
4. Zajíček Martin
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
5. Černý Vojtěch
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
6. Šebestián Miloš
Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč
7. Moučka Filip
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
8. Kašpar Matěj
Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268
9. Pavlas Ondřej
Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268
10. Ondráček Jakub
Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč
Logo Pardubického kraje