školní rok: 2020/2021 kód: A 11

Soutěž v jazyce ruském

kategorie: SŠ III

kategorie SŠ III – je určena žákům ročníků všech typů středních škol 1), kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku – viz body 4 a) – d) na str. 1; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole

 

Na základě posouzení přínosů a rizik, s přihlédnutím ke stanovisku krajské komise, se ve školním roce 2020/2021 nebude konat krajské kolo Soutěže v jazyce ruském.

 

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj
Logo Pardubického kraje