školní rok: 2020/2021 kód: A 11

Soutěž v jazyce ruském

kategorie: ZŠ a VG

kategorie ZŠ/VG – je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých G; soutěž probíhá ve školním a krajském kole

 

Na základě posouzení přínosů a rizik, s přihlédnutím ke stanovisku krajské komise, se ve školním roce 2020/2021 nebude konat krajské kolo Soutěže v jazyce ruském.

 

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj
Logo Pardubického kraje