školní rok: 2020/2021 kód: A 11

Soutěž v jazyce ruském

kategorie: SŠ II

kategorie SŠ II – je určena žákům 3. a 4. ročníků všech typů středních škol 1); probíhá ve školním, krajském a ústředním kole

 

Na základě posouzení přínosů a rizik, s přihlédnutím ke stanovisku krajské komise, se ve školním roce 2020/2021 nebude konat krajské kolo Soutěže v jazyce ruském.

 

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj
Logo Pardubického kraje