NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

V této sekci budeme zveřejňovat nejčastější dotazy a odpovědi, které se týkají fungování, administrace a editace informačního systému soutěží. V případě, že zde nenajdete nápovědu k řešení vašeho problému, kontaktujte garanty metodické podpory na souteze@ccvpardubice.cz

1) U jakých soutěží uvedených v databázi musím zakládat školní kola? 

Tento systém nezahrnuje všechny soutěže a přehlídky, kterých se žáci vaší školy mohou účastnit. Evidence v této databázi se týká pouze soutěží, které jsou financovány z dotace MŠMT v rámci rozvojového programu podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání a rozpočtu Pardubického kraje. Sportovní a umělecké soutěže uvedené v databázi jsou evidovány pro administraci nákladů a celkových přehledů okresních a krajských kol soutěží. Pro lepší orientaci se v popisu u kategorií soutěží, kde není pro letošní rok povinné zakládat školní kola, zobrazí tato věta: ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE SE V SYSTÉMU NEREGISTRUJE, POSTUPUJTE DLE POKYNŮ OKRESNÍCH ORGANIZÁTORŮ.

2) Proč se mi nezobrazuje zadání a řešení školních kol soutěží? 

Soubory pro danou úroveň soutěže jsou dostupné pouze těm koordinátorům soutěží, kteří mají v této kategorii již vytvořeno své školní kolo soutěže.

3) Musím u soutěžících vyplňovat e-mail a mobilní telefonní kontakt? 

Ano, tyto dvě položky jsou povinným údajem k vyplnění pro potřeby organizátorů vyšších postupových kol. 

4) Do kdy musím založit školní kolo?

Termíny konání školních kol jsou předem stanoveny, naleznete je u konkrétní soutěže, tyto termíny je třeba dodržovat. Potřebné dokumenty jsou veřejně dostupné, lze je najít na školském portále Pardubického kraje, sekce SOUTĚŽE. V evidenčním systému soutěží naleznete tyto soubory u dané kategorie soutěže.  

 

Logo Pardubického kraje