PŘEHLED ZVEŘEJNĚNÝCH ZADÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍCH KOL

Zadání a řešení školních kol soutěží jsou přístupná pod záložkou konkrétní kategorie soutěže dole pod tabulkou s termíny pro jednotlivé okresy (kraj). Jsou viditelná pro ty organizátory, kteří mají v dané kategorii založené školní kolo (realizátory školního kola soutěže) a jsou v tu chvíli do systému přihlášeni pod heslem.

 


Vloženo zadání a řešení školních kol:

DěO ZŠ,SŠ  (9.11.2020)

MO Z5 -Z9  (10.11.2020)

MO A,B,C  (13.11.2020)

FO E,F   zadání (13.11.2020)

OČJ  zadání (18.11.2020)

MO Z5 - Z9  řešení (26.11.2020)

DěO technická podpora  (26.11.2020)

MO A  zadání škol.kolo (1.12.2020)

FO A,B,C,D řešení (16.12.2020)

MO B,C zadání školní kolo (19.1.2021)

FO E,F řešení dom. kola (21.1.2021)

CHO A zadání školní kolo teorie a praxe  (2.2.2021)

CHO D zadání školní kolo teorie a praxe (4.2.2021)

CHO C zadání školní kolo teorie a praxe  (4.2.2021)

CHO B zadání školní kolo teorie  (17.2.2021)

FO G zadání školní kolo (5.3.2021)

CHO B zadání školní kolo praxe  (9.3.2021)

BiO C,D materiály pro přípravu školního kola (10.3.2021)

BiO C,D zadání a řešení školního kola (15.3.2021)

BiO A,B zadání a řešení školního kola (16.3.2021)

CHO A,B,C,D řešení školní kolo  (16.3.2021)

BiO C,D opravené autorské řešení  školního kola (15.3.2021)

FO G řešení školní kolo (23.3.2021)

BiO C, D  vstupní úkoly autorské řešeni (26.3.2021)

 

 

 

 

 

Logo Pardubického kraje