školní rok: 2018/2019 kód: A 10

Olympiáda v německém jazyce

kategorie: III. B

určená žákům 1.-3. ročníků všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, viz body 4 a,b,c) aktuálních propozic

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 12.03.2019 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Logo Pardubického kraje