školní rok: 2018/2019 kód: A 10

Olympiáda v německém jazyce

kategorie: II. C

určená žákům 8.-9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku, viz body 4 a,b,c) aktuálních propozic

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 07.03.2019 28.02.2019 DDM BETA Pardubice, Štolbova ul.
Logo Pardubického kraje