školní rok: 2018/2019 kód: A 10

Olympiáda v německém jazyce

Typ soutěže: předmětové

A 10) Olympiáda v německém jazyce (50. ročník) – vědomostní konverzační soutěž z německého jazyka

ZŠ I. A-Š (do 16. 1. 2019), O (do 13. 2. 2019);

ZŠ II. A-Š (do 16. 1. 2019), O (do 13. 2. 2019), K (do 13. 3. 2019), Ú (4/2019);

G I B -Š (do 16. 1. 2019), O (do 13. 2. 2019);

 G II. B -Š (do 16. 1. 2019), O (do 13. 2. 2019), K (do 13. 3. 2019), Ú (4/2019, Praha);

ZŠ II. C -Š (do 16. 1. 2019),  K (do 13. 3. 2019), Ú (4/2019);

SŠ III. A-Š (do 16. 1. 2019), O (do 13. 2. 2019), K (do 13. 3. 2019), Ú (4/2019);

SŠ III. B - Š (do 16. 1. 2019), K (do 13. 3. 2019), Ú (4/2019)

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie II. A, G II. B), bodovaná skupina 3

Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie III. A), bodovaná skupina 2

Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, NIDV, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 211, 733 125 978, e-mail: janouskova.j@nidv.cz, http://talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-nemeckem

UPOZORNĚNÍ:

žádné z kategorií se NEMŮŽE účastnit žák, který

a) pobýval během 2.st. ZŠ a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než 6 měsíců nepřetržitě

b) v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném jazyce - například navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce;

Logo Pardubického kraje