kategorie: Programování mikrořadičů

určená pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Pardubický kraj Tato kategorie se v letošním roce nekoná
Logo Pardubického kraje