kategorie: Programování mládež

určená pro žáky SŠ do 19 let včetně

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Pardubický kraj 21.04.2023 08.04.2023 SPŠE a VOŠ Karla IV. Pardubice
Logo Pardubického kraje