kategorie: Programování žáci

 určená pro žáky ZŠ a žáky odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Pardubický kraj 21.04.2023 08.04.2023 SPŠE a VOŠ Karla IV. Pardubice
Logo Pardubického kraje