NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

V této sekci budeme zveřejňovat nejčastější dotazy a odpovědi, které se týkají fungování, administrace a editace informačního systému soutěží. V případě, že zde nenajdete nápovědu k řešení vašeho problému, kontaktujte garanty metodické podpory na souteze@ccvpardubice.cz

1) U jakých soutěží uvedených v databázi musím zakládat školní kola? 

Tento systém nezahrnuje všechny soutěže a přehlídky, kterých se žáci vaší školy mohou účastnit. Evidence v této databázi se týká pouze soutěží, které jsou financovány z dotace MŠMT v rámci rozvojového programu podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání a rozpočtu Pardubického kraje. Sportovní a umělecké soutěže uvedené v databázi jsou evidovány pro administraci nákladů a celkových přehledů okresních a krajských kol soutěží. Pro lepší orientaci se v popisu u kategorií soutěží, kde není pro letošní rok povinné zakládat školní kola, zobrazí tato věta: ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE SE V SYSTÉMU NEREGISTRUJE, POSTUPUJTE DLE POKYNŮ OKRESNÍCH ORGANIZÁTORŮ.

2) Proč se mi nezobrazuje zadání a řešení školních kol soutěží? 

Soubory pro danou úroveň soutěže jsou dostupné pouze těm koordinátorům soutěží, kteří mají v této kategorii již vytvořeno své školní kolo soutěže.

3) Musím u soutěžících vyplňovat e-mail a mobilní telefonní kontakt? 

Ano, tyto dvě položky jsou povinným údajem k vyplnění pro potřeby organizátorů vyšších postupových kol. 

4) Do kdy musím založit školní kolo?

Termíny konání školních kol jsou předem stanoveny ve Věstníku MŠMT, tyto termíny je třeba dodržovat. Potřebné dokumenty jsou veřejně dostupné, lze je najít na školském portále Pardubického kraje, sekce SOUTĚŽE. V evidenčním systému soutěží naleznete tyto soubory u dané kategorie soutěže.  

 

Logo Pardubického kraje