PŘEHLED ZVEŘEJNĚNÝCH ZADÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍCH KOL

Zadání a řešení školních kol soutěží jsou přístupná pod záložkou konkrétní kategorie soutěže dole pod tabulkou s termíny pro jednotlivé okresy (kraj). Jsou viditelná pro ty organizátory, kteří mají v dané kategorii založené školní kolo (realizátory školního kola soutěže) a jsou v tu chvíli do systému přihlášeni pod heslem.

 


Vloženo zadání a řešení školních kol:

 Biologická olympiáda - šk zadání a řešení pro kategorie A,B,C,D

Dějepisná olympiáda - šk zadání a řešení pro I. a II. kategorii

Fyzikální olympiáda - šk řešení pro kategorie A,B,C,D, zadání a řešení pro kategorie E,F,G

Chemická olympiáda - šk zadání a řešení pro kategorie A,C,D,E

Matematická olympiáda - šk zadání a řešení pro kategorie A,B,C, Z5-Z9

Pythagoriáda - šk zadání a řešení pro všechny ktegorie

Olympiáda v českém jazyce - šk zadání pro ZŠ, šk zadání pro SŠ

Soutěž v latinském jazyce - šk zadání a řešení pro SŠ kat. A, B

Chemická olympiáda - šk Pokyny-praxe, šk řešení-praxe, šk teorie-řešení, šk test-zadání, šk test-řešení - kat. D

Chemická olympiáda - šk Harmonogram - kat. B,C,D

Chemická olympiáda - šk test zadání, šk test řesení - kat. B

Logo Pardubického kraje