PŘEHLED ZVEŘEJNĚNÝCH ZADÁNÍ A ŘEŠENÍ ŠKOLNÍCH KOL

Zadání a řešení školních kol soutěží jsou přístupná pod záložkou konkrétní kategorie soutěže dole pod tabulkou s termíny pro jednotlivé okresy (kraj). Jsou viditelná pro ty organizátory, kteří mají v dané kategorii založené školní kolo (realizátory školního kola soutěže) a jsou v tu chvíli do systému přihlášeni pod heslem.

 


Vloženo zadání a řešení školních kol:

Chemická olympiáda - kategorie A

Chemická olympiáda - kategorie E

Matematická olympiáda - kategorie A (úlohy domácí část)

Matematická olympiáda - kategorie B (úlohy domácí část)

Matematická olympiáda - kategorie C (úlohy domácí část)

Biologická olympiáda - kategorie C (zadání vstupních úkolů)

Biologická olympiáda - kategorie D (zadání vsupních úkolů)

Pythagoriáda

Chemická olympiáda - kategorie B

Chemická olympiáda - kategorie C

Chemická olympiáda - kategorie D

Fyzikální olympiáda - kategorie A - G

Matematická olympiáda - Z5 - Z9

Biologická olympiáda - kategorie C (školní kolo)

Biologická olympiáda - kategorie D (školní kolo)

Dějepisná olympiáda - kategorie I. - II.

Olympiáda v českém jazyce - I.- II.

Biologická olympiáda - kategorie A a B

Logo Pardubického kraje