školní rok: 2016/2017 kód: A5

Soutěž v jazyce francouzském

Typ soutěže: předmětové

A 5) Soutěže v cizích jazycích (48. ročník) – šest jazyků (němčina – N, angličtina – A, francouzština – F, ruština – R, španělština – Š, latina – L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev (s výjimkou latiny - ve všech postupových kolech formou písemného testu); vždy ve 2 – 7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy

Francouzština: ZŠ A1, A2; SŠ B1, B2 – Š (1/2017), K (3/2017), Ú (5/2017, Praha)

www.talentovani.cz

Logo Pardubického kraje