školní rok: 2016/2017 kód: A5

Soutěž v jazyce francouzském

kategorie: ZŠ A1

určená žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny nepřesáhla 3 roky a délka týdenní výuky (včetně konverzace, příp. mimoškolní výuky) nepřesahuje 12 hodin

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 29.03.2017 19.03.2017 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 učebna 206, 2. patro
Logo Pardubického kraje