školní rok: 2020/2021 kód: A 18

Zeměpisná olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 18) Zeměpisná olympiáda (23. ročník) – zeměpisná/geografická soutěž pro žáky druhého
stupně základních škol a pro střední školy


4 věkové kategorie:
ZŠ A, B (6. roč.), B (7. roč.) – Š (do konce ledna 2021), O (17. 2. 2021), K (17. 3. 2021)
ZŠ C (8. – 9. roč.), SŠ D – Š (do konce ledna 2021), O (17. 2. 2021), K (17. 3. 2021),
Ú (22. – 23. 4. 2021).


Kontaktní adresa: RNDr. Jakub Jelen, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta,
Geografická sekce, Albertov 6, 128 00, Praha 2, tel.: 221 951 351, mob. +420 728 368 944,
e-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz, www.zemepisnaolympiada.cz

Po proběhnutí školních kol každý vyučující vyhlásí vítěze, které zaregistruje pouze do systému IS MUNI:

https://is.muni.cz/elportal/ekurzy/ZO2021

Logo Pardubického kraje