školní rok: 2020/2021 kód: A 18

Zeměpisná olympiáda

kategorie:

kategorie: B

 Po proběhnutí školních kol každý vyučující vyhlásí vítěze, které zaregistruje pouze do systému IS MUNI:

https://is.muni.cz/elportal/ekurzy/ZO2021

Informace k ZO najdete na:www.zemepisnaolympiada.cz

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Pardubický kraj
Chrudim
Pardubice
Svitavy
Ústí nad Orlicí
Logo Pardubického kraje