školní rok: 2020/2021 kód: A 17

Chemická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 17) Chemická olympiáda (57. ročník) – předmětová soutěž pro žáky ZŠ a SŠ


A - Š (17. 3. 2021, Test), K (26. 3. 2021), Ú ( 15. 4. 2021, Plzeň)
B - Š (29. 3. 2021, Test), K (21. 4. 2021)
C - Š (23. 3. 2021, Test), K (15. 4. 2021)
D - Š (19. 3. 2021, Test), O (29. 3. 2021), K (19. 4. 2021)
E - Š (17. 3. 2021, Test), K (26. 3. 2021), Ú (15. 4. 2021, Plzeň)

Kontaktní adresa: RNDr. Zuzana Kotková, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6, tel. 725 139 751, e-mail: kotkovaz@vscht.cz,
https://olympiada.vscht.cz

 

„DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V letošním roce bude nezbytně nutné, aby všichni řešitelé byli včas přihlášeni k řešení kategorie na obou portálech Chemické olympiády, jak na VŠCHT, tak i na CCV včetně zadání výsledků domácí části školního kola v níže uvedených termínech. Bez včasného přihlášení nebude možné řešit test školního kola, který bude probíhat on-line druhý den po skončení zadávání výsledků domácího kola a ihned se bude vyhodnocený propisovat do výsledků:

 

CHO A zápis výsledků domácí části školního kola do 16.3., test proběhne 17.3.2021

CHO B zápis výsledků domácí části školního kola do 26.3., test proběhne 29.3.2021

CHO C zápis výsledků domácí části školního kola do 19.3., test proběhne 23.3.2021

CHO D zápis výsledků domácí části školního kola do 18.3., test proběhne 19.3.2021

Prosíme garanty na školách, zda by byli tak laskavi a zkontrolovali, jestli jsou všichni jejich žáci nejen registrováni, ale i řádně přihlášeni k patřičným kategoriím. Děkujeme mnohokrát za spolupráci.“Logo Pardubického kraje