školní rok: 2020/2021 kód: A 17

Chemická olympiáda

kategorie:

kategorie: A

pro žáky 3. a 4. ročníků středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

CHO A zápis výsledků domácí části školního kola do 16.3., test proběhne 17.3.2021 v 9:00 hodin.

Test je on-line - bez registrace absolvování není možné.

 

Na stránkách CHO VŠCHT je zveřejněno řešení domácích úloh CHO, ke kterým mají přístup pouze školní garanti.
Jak se k řešení dostat:
1) Přepněte si v záložce PROFIL do role "Garant ŠK"
2) V tabulce Administrace - Školní kolo vyberte požadovanou kategorii a klikněte na "Administrovat školní kolo".
3) V oddělení Neveřejné soubory naleznete příslušné řešení.
V případě potíží se na mě neváhejte obrátit.
Pro dotazy jsem Vám k dispozici na telefonním čísle 725 139 751 nebo na e-mailové adrese Zuzana.Kotkova@vscht.cz .

 

Vážení učitelé, milí soutěžící,

 na hlavní stránce CHO VŠCHt se nyní mohou žáci i učitelé prokliknout do prostředí Moodle, ve kterém budou soutěžící řešit Testy školních kol ChO a následně i vyšší kola soutěže. (Připomínáme, že pro úspěšný vstup do Moodle musíte být přihlášeni k řešení kategorie!)

V Moodle byly právě zveřejněny vzorové testy, na kterých si mohou řešitelé vyzkoušet práci s tímto prostředím. Vzorové testy můžete otevřít a zkoušet opakovaně.

Dále bychom vás rádi poprosili, abyste se zúčastnili zátěžového testu systému na stránkách CHO VŠCHT https://olympiada.vscht.cz, který se bude konat ve středu 10. 3. 2021 od 15:00 do 15:30. V tuto dobu se prosím přihlaste svými přihlašovacími údaji, otevřete platformu Moodle a začněte vyplňovat Vzorový test I. Žádáme o přihlášení soutěžící i učitele, abychom ověřili, jak se systém chová při velkém počtu přihlášení.

Instrukce pro práci s testem v Moodle naleznete v "čtěte více".

Předem Vám moc děkujeme za součinnost, tým autorů a garantů chemické olympiády

 

 

 

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 26.03.2021 16.03.2021 distančně na portále VŠCHT Praha Krajská kola pro kategorie A a E se budou konat v pátek 26. 3. 2021. Řešit se bude opět v prostředí Moodle, do kterého se žáci prokliknou po přihlášení na stránky ChO (stejně jako u testu školního kola). Krajská kola budou mít teoretickou i praktickou část (úlohy praktické části se však budou řešit pouze teoreticky). Začátek krajského kola je plánován na 9:00 (V tento čas budou v prostředí Moodle zpřístupněny testy pro jednotlivé obory teoretické části a pro praktickou část). Časová dotace pro kategorii A: 210 minut Časová dotace pro kategorii E: 180 minut
Logo Pardubického kraje