školní rok: 2020/2021 kód: A 10

Soutěž v jazyce německém

Typ soutěže: předmětové

10) Soutěž v jazyce německém (52. ročník) – soutěž v německém jazyce určená pro žáky
ZŠ a SŠ


ZŠ I., G I. - Š (1/2021), O (2/2021); ZŠ II., G II., SŠ III. - Š (1/2021), O (2/2021), K (3/2021),
Ú (4/2021, Praha)

Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii (ZŠ I. A; VG I. B; ZŠ II. A; VG II. B; SŠ III. A), a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.


Kontaktní adresa: Mgr. Jana Janoušková, Národní pedagogický institut ČR, Senovážné nám.
25, 110 00 Praha 1, tel. 733 125 978, e-mail: jana.janouskova@npicr.cz, www.talentovani.cz

Oznamujeme Vám, že na základě posouzení přínosů a rizik, s přihlédnutím ke stanovisku okresních komisí a organizátorů, se ve školním roce 2020/2021 nebude konat  Soutěž v jazyce německém.

Zrušení soutěže předcházelo důkladné zvážení stávající situace a dalších okolností. Důležitou roli v tomto rozhodnutí sehrál i fakt, že online forma, která přes veškerou možnou snahu uspořádat soutěž, nezaručí "fair play". Řízený rozhovor se soutěžícím, při absenci poslechového subtestu, příp. nějaké další části, je také pro prestiž soutěže byť na okresní úrovni méně, než jsme zvyklí.

Pevně však doufáme, že se v příštím roce budeme moci opět těšit z kvalitních výkonů soutěžících a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

 

Logo Pardubického kraje