školní rok: 2020/2021 kód: A 10

Soutěž v jazyce německém

kategorie: ZŠ I.

– je určena žákům do 7. ročníků základních škol, probíhá ve školním a okresním kole

Oznamujeme Vám, že na základě posouzení přínosů a rizik, s přihlédnutím ke stanovisku okresních komisí a organizátorů, se ve školním roce 2020/2021 nebude konat  Soutěž v jazyce německém.

Zrušení soutěže předcházelo důkladné zvážení stávající situace a dalších okolností. Důležitou roli v tomto rozhodnutí sehrál i fakt, že online forma, která přes veškerou možnou snahu uspořádat soutěž, nezaručí "fair play". Řízený rozhovor se soutěžícím, při absenci poslechového subtestu, příp. nějaké další části, je také pro prestiž soutěže byť na okresní úrovni méně, než jsme zvyklí.

Pevně však doufáme, že se v příštím roce budeme moci opět těšit z kvalitních výkonů soutěžících a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj krajské kolo se nekoná
Chrudim
Pardubice
Svitavy
Ústí nad Orlicí
Logo Pardubického kraje