školní rok: 2020/2021 kód: A 5

Matematická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 5) Matematická olympiáda (70. ročník) – matematická soutěž pro žáky základních škol


Z5-Š (do 4. 1. 2021), O (27. 1. 2021); Z6-Š (do 5. 3. 2021), O (31. 3. 2021);

Z7-Š (do 5. 3. 2021), O (31. 3. 2021); Z8-Š (do 5. 3. 2021), O (31. 3. 2021);

Z9-Š (do 4. 1. 2021), O (27. 1. 2021), K (16. 3. 2021);

A-Š (8. 12. 2020), K (12. 1. 2021), Ú (21. - 24.3.2021, Teplice);

B-Š (26. 1. 2021), K (30. 3. 2021);

C-Š (26. 1. 2021), K (30. 3. 2021);

P-Š (do 15. 11. 2020), K (19. 1. 2021), Ú (24. - 26. 3. 2021, Teplice)


Kontaktní adresa: doc. RNDr. Tomáš Bárta, PhD., Jednota českých matematiků a fyziků, Žitná
25, 110 00 Praha, tel. 776 239 437, e-mail: barta@karlin.mff.cuni.cz,
www.matematickaolympiada.cz

Logo Pardubického kraje