školní rok: 2020/2021 kód: A 5

Matematická olympiáda

kategorie:

kategorie: A

Kategorie A je určena žákům maturitních a předmaturitních ročníků.

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 12.01.2021 online
Logo Pardubického kraje