školní rok: 2018/2019 kód: A 7

Matematická olympiáda

kategorie:

Typ soutěže: předmětové

A 7) Matematická olympiáda (68. ročník) – matematická soutěž pro žáky základních a středních škol

Z5- Š (do 22. 11. 2018 1. část, do 5. 1. 2019, 2. část), O (30. 1. 2019);

Z6 - Š (do 18. 1. 2019, 1. část , do 15 .3. 2019 2. část), O (9. 4. 2019);

Z7- Š (do 18. 1. 2019, 1. část , do 15. 3. 2019 2. část), O (9. 4. 2019);

Z8 - Š (do 18. 1. 2019, 1. část , do 15. 3. 2019 2. část), O (9. 4. 2019);

Z9 - Š (do 22. 11. 2018, 1. část, do 5. 1. 2019, 2 část), O (30. 1. 2019), K (19. 3. 2019);

A - domácí část do 3. 12. 2018, Š (11 .12. 2018), K (15. 1. 2019), Ú (24. -  27. 3. 2019, Benešov), B - domácí část do 21. 1. 2019, Š (29. 1. 2019), K (2. 4. 2019);

C - domácí část do 21. 1. 2019, Š (29. 1. 2019), K (2. 4. 2019);

P- Š (do 15. 11. 2018), K (22. 1. 2019), Ú (27. - 29. 3. 2019, Benešov)

Zařazeno do programu Excelence ZŠ (kategorie Z9), bodovaná skupina 1

Zařazeno do programu Excelence SŠ (kategorie A, B, C, P, mezinárodní), bodovaná skupina 1

Kontaktní adresa: RNDr. Karel Horák, CSc., Jednota českých matematiků a fyziků, Žitná 25,

110 00 Praha, tel. 222 090 775, 606 728 516, e-mail: horakk@math.cas.cz, www.matematickaolympiada.cz

Logo Pardubického kraje