školní rok: 2018/2019 kód: A 7

Matematická olympiáda

kategorie:

kategorie: Z8

určená pro žáky 8. ročníků základních škol a 3. ročníků osmiletých gymnázií a 1. ročníků šestiletých gymnázií

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj
Chrudim 09.04.2019 25.03.2019 DDM Chrudim
Pardubice 09.04.2019 25.03.2019 ZŠ Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice
Svitavy 09.04.2019 25.03.2019 Gymnázium Litomyšl, T. G. Masaryka 590
Ústí nad Orlicí 09.04.2019 25.03.2019 ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí, Komenského 11
Logo Pardubického kraje