školní rok: 2015/2016 kód: A2

Fyzikální olympiáda

kategorie:

Pardubice

Stav: uzavřeno
Úroveň: okresní
Organizační garant kola: Soňa Petridesová
Odborný garant kola: Mgr. Josef Holický
Místo konání: ZŠ Josefa Ressla Pardubice
Termín přihlášek: 16.03.2016
Termín konání: 23.03.2016
Prezence: 8:30

Odborný garant: Mgr. Josef Holický, e-mail: jhkantor@centrum.cz; tel.608 564 027

Organizační garant: Soňa Petridesová, e-mail: sona.petridesova@ddmalfa.cz; tel. 605 268 303

web fyzikální olympiády

Okresní kolo 57. ročníku fyzikální olympiády kategorie E, F se uskuteční ve středu 23. března  2016 na ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258.  Na ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 se dostanete od nádraží ČD místní dopravou autobusem č. 6 nebo č. 10 (výstupní stanice Dukla náměstí).

Zahájení soutěže je v 9.00 hod. Soutěžící si přinesou běžné psací a rýsovací potřeby, tabulky a  kalkulačky . Použití mobilních telefonů není dovoleno. Stravování zajištěno v okresním kole není. Zařiďte příjezd účastníků tak, aby soutěž mohla v 9.00 hod začít.

Jízdné bude soutěžícím proplaceno na základě jednosměrné jízdenky před zahájením soutěže, popř. vysílající škola vystaví fakturu organizátorovi soutěže DDM ALFA Pardubice, Družby 334, 530 09 Pardubice - Polabiny III. s uvedením názvu soutěže, termínu konání a příjmení účastníků.

Z rozhodnutí krajského výboru fyzikální olympiády a na základě výsledků školních kol FO budou do okresního kola FO kategorie E, F zváni žáci, kteří dosáhli nejméně BUDE UPŘESNĚNO.   

 

Soutěžící

Jméno
1. Hortlík Štěpán
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
2. Štorek Ondřej
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
3. Kavička Petr
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
4. Čapková Veronika
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
5. Holcová Anna
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
6. Filipi Ondřej
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
7. Kratochvílová Adéla
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
8. Kostka Matěj
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
9. Doležalová Jitka
Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
10. Sedláčková Karla
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
11. Beran Matouš
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
12. Vakulová Jitka
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
13. Klápště Michal
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
14. Šitancová Zuzana
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
15. Krejčí Anežka
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
16. Malíková Adéla
Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334
17. Fiedlerová Natálie
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
18. Kacetlová Kateřina
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
19. Sochová Monika
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
20. Šindelář Matěj
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344
Logo Pardubického kraje