školní rok: 2020/2021 kód: A 5

Matematická olympiáda

kategorie:

Pardubický kraj

Stav: v přípravě
Úroveň: krajské
Organizační garant kola: Šotolová Eva
Odborný garant kola: Křišťanová Soňa Mgr.
Termín konání: 30.03.2021

Zadání včetně návodných úloh je k dispozici na http://www.matematickaolympiada.cz

Zadání školního kola je uveřejněno pro přihlášené školy. Školní kolo se koná v úterý 26.1. od 8,30 do 12,30. Řešení bude zveřejněno odpoledne na stránkách MO.

Zodpovědní garanti MO pošlou oskenované práce svých žáků na mail odborného garanta do 20.2. Zároveň pošlou i celou tabulku bodů za jednotlivé úlohy školního kola a připojí funkční mailové adresy žáků. Přihlásí také žáky do systému ccv.

 

Pokyny ke školnímu kolu jsou v příloze.

Přiložené soubory

Soutěžící

Jestliže jste již nominovali postupující do vyššího kola a máte vyplněny výsledky, tak zvolte tlačítko editace a změňte stav kola ze stavu v přípravě na stav nominace.
Jméno
1. Brázda Vít
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
2. Provazník Pavel
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
3. Vargová Anežka
Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306
4. Smetana Michal
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291
5. Záleský Filip
Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
Logo Pardubického kraje