školní rok: 2022/2023 kód:

Soutěž v jazyce francouzském

Typ soutěže: předmětové

Soutěž v jazyce francouzském (53. ročník) – určena pro žáky základních a středních škol. Má čtyři kategorie a několik postupových kol (školní, krajské a ústřední), jednotlivé kategorie odpovídají počtu let výuky francouzského jazyka.

Okresní kola: nekoná se

Krajké kolo: 27.3.2023

Ústřední kolo:

https://olympiady.vse.cz/

Kontaktní adresa: Novým garantem soutěže se stala Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, Katedra slovanských jazyků.
Kontakt na nového garanta ústředního kola:
PhDr. Martin Filip, Ph.D.
martin.filip@vse.cz

Logo Pardubického kraje