školní rok: 2022/2023 kód:

Soutěž v jazyce francouzském

kategorie: ZŠ/VG I.

je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny nepřesáhla 3 roky a délka týdenní výuky v průběhu všech 3 let (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) nepřesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 27.03.2023 12.03.2023 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice
Logo Pardubického kraje