školní rok: 2023/2024 kód:

Soutěž v jazyce španělském

Pardubický kraj

Stav: v přípravě
Úroveň: krajské
Organizační garant kola: Mgr. Ivona Syrová
Odborný garant kola: Mgr. Blanka Váňová
Místo konání: Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje Mozartova 449, Polabiny 530 09 Pardubice
Termín přihlášek: 04.03.2024
Termín konání: 26.03.2024
Prezence: 12:30 - 12:50

!!!POZOR - ZMĚNA ČASU KONÁNÍ !!!

Organizační pokyny – časový harmonogram:

12:30 – 12:50       prezence soutěžících

12:50 – 13:00       zahájení soutěže, pravidla, pokyny

od 13:00               soutěž

ŠKOLÁM, ANI JEDNOTLIVÝM ŽÁKŮM, NEBUDOU ROZESÍLÁNY POZVÁNKY A DALŠÍ  INFORMACE, TÝKAJÍCÍ SE SOUTĚŽÍ.

VŠE POTŘEBNÉ BUDE POSTUPNĚ ZVĚŘEJŇOVÁNO ZDE (pozvánka, kompletní seznam postupujících, výsledky…).

Prosím, sledujte opakovaně Informační systém soutěží Pk a předávejte potřebné informace svým soutěžícím.

Přesný obsah a průběh krajského kola bude zveřejněn nejpozději 4.3.2024 

Soutěžící

Jestliže jste již nominovali postupující do vyššího kola a máte vyplněny výsledky, tak zvolte tlačítko editace a změňte stav kola ze stavu v přípravě na stav nominace.
Jméno
1. Kaucová Kateřina
Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106
Logo Pardubického kraje