školní rok: 2023/2024 kód:

Soutěž v jazyce španělském

kategorie: SŠ

je určena žákům 1. až 3. ročníků středních škol, 5. až 7. ročníků osmiletých gymnázií, 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií, kde není výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném cizím jazyce

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 26.03.2024 04.03.2024 Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje Mozartova 449, Polabiny 530 09 Pardubice
Logo Pardubického kraje