školní rok: 2023/2024 kód:

Soutěž v jazyce španělském

kategorie: ZŠ/VG I.

 je určena žákům do 7. ročníku (včetně) základních škol a žákům do 2. ročníku (včetně) osmiletých gymnázií

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 26.03.2024 04.03.2024 Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje Mozartova 449, Polabiny 530 09 Pardubice
Logo Pardubického kraje