školní rok: 2019/2020 kód: A 8

Matematická olympiáda

kategorie:

kategorie: Z8

určená pro žáky 8. ročníků základních škol a 3. ročníků osmiletých gymnázií a 1. ročníků šestiletých gymnázií

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj krajské kolo se nekoná
Chrudim 07.04.2020 DDM Chrudim
Pardubice 07.04.2020 ZŠ Josefa Ressla, Pardubice
Svitavy 07.04.2020
Ústí nad Orlicí 07.04.2020 20.03.2020 ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí, Komenského 11
Logo Pardubického kraje