školní rok: 2019/2020 kód: A 8

Matematická olympiáda

kategorie:

kategorie: C

určená pro žáky 1. ročníků středních škol, 5. ročníků osmiletých gymnázií a 3. ročníků šestiletých gymnázií

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu a v souladu s doporučeními MŠMT je zrušeno konání krajského kola

Krajská  kola kategorií B a C proběhnou formou náhradních internetových soutěží v sobotu 20. června 2020

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Logo Pardubického kraje