školní rok: 2019/2020 kód: A 7

Chemická olympiáda

kategorie:

kategorie: C

V návaznosti na opatření přijatá v souvislosti se šířením koronaviru a uzavřením škol všech stupňů, žádáme o zápis výsledků školních kol, aby mohli být vybráni účastníci do krajských kol. Náhradní termín krajského kola bude oznámen.

 

Běstvinka a Běstvina – výběr na soustředění bude probíhat v návaznosti na bodové zisky soutěžících v posledních proběhlých kolech příslušné kategorie. Výběrový klíč a harmonogram výběru a přihlašování bude stanoven s ohledem na vývoj situace.“

pro žáky 1. a 2. ročníků středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Vzhledem ke změnám na portále CHO VŠCHT Praha nebude od letošního roku možná pozdější registrace účastníků soutěží na portále VŠCHT. Prosím, upozorněte na to případné zájemce o účast v jednotlivých soutěžích a dbejte na registrační termíny uvedené na stránkách VŠCHT v záložce HARMONOGRAM.

 

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 04.04.2020 17.03.2020 Univerzita Pardubice
Logo Pardubického kraje