školní rok: 2019/2020 kód: A 7

Chemická olympiáda

kategorie:

kategorie: A

pro žáky 3. a 4. ročníků středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Vzhledem ke změnám na portále CHO VŠCHT Praha nebude od letošního roku možná pozdější registrace účastníků soutěží na portále VŠCHT. Prosím, upozorněte na to případné zájemce o účast v jednotlivých soutěžích a dbejte na registrační termíny uvedené na stránkách VŠCHT v záložce HARMONOGRAM.

Kolo Termín konání Termín přihlášek Místo konání
Česká republika
Pardubický kraj 06.12.2019 07.11.2019 Univerzitě Pardubice, Studentská 573 - Stavařov, fakulta chemicko-technologická.
Logo Pardubického kraje